YANLARINDA

MESS VAR!

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) olarak eğitimin soluksuz ve sonu olmayan bir yolculuk olduğu gerçeğinden yola çıkarak öğrenciler için yaptığımız çalışmaları yılın 365 gününe yayıyoruz. “MESS Yarınım” hareketimizle gençlerimize sadece maddi destek bulunmanın da ötesine geçiyor, onları Kariyer Destekleme Programı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri ve Kodlama & Robotik Eğitimler ile geleceğe hazırlıyoruz. Böylelikle eğitim alanında fark yaratan bir yaklaşımı ortaya koyuyor, eğitimleri boyunca her zaman öğrencilerin yanında yer alıyoruz.

Kariyer Destek Programı

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri

MESS Kodlama & Robotik Eğitimleri

Kariyer Destekleme Programı


MESS Mesleki Eğitime Destek Projesi; Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS), MESS Eğitim Vakfı (MEV) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) iş birliğinde hayata geçirilen bir projedir. İŞKUR’un da projeye katılmasıyla beraber, meslek liselerinin metal sektörü ile ilgili alanlarında eğitim gören öğrencilerine yönelik “Kariyer Rehberliği Atölyeleri” düzenlenmektedir. Öğrencilerin kendilerine uygun mesleğe yönelmelerine yardımcı olan bu program ile sektöre nitelikli iş gücü yetiştirilmesi de desteklenmektedir.

Bu çalışma doğrultusunda, İŞKUR ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında projeye dâhil edilen okullarda öğrenim gören öğrencilerin kendilerine uygun alanı seçerek mesleğe yönelmeleri sağlanmaktadır. Metal sektörünün ihtiyacı olan iş gücünü yetiştiren, böylece mesleki ve teknik eğitimin gelişimine katkıda bulunarak ekonomik ve sosyal kalkınmayı destekleyen faaliyetler sürdürülmektedir.

Bu kapsamda İŞKUR İş ve Meslek Danışmanlarının metal sektöründe uzmanlaşması için sektörle ilgili eğitimler düzenlenmektedir.

İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları Aracılığı ile Meslek Liselerinde Gerçekleştirdiğimiz Çalışmalar

 • Proje kapsamındaki okullarda öğrenim gören öğrencilere alan ve dal seçimine yönelik “İş ve Meslek Danışmanlığı” hizmetleri veriyoruz.
 • Proje kapsamındaki okullarda öğrenim gören öğrenciler ve bursiyerlere iş arama becerileri, CV hazırlama ve AB ülkelerinde kullanılan Europass CV formatı konularında eğitimler veriyoruz.
 • Çalışmalarımızı sadece öğrencilerle de sınırlandırmıyor, kendilerine rehberlik edecek asıl kişiler olan velileri de bu programımızın kapsamına alıyoruz. Metal sektörü iş gücü piyasası, kariyer fırsatları ile mesleki eğitime yönelik farkındalık artırmayı içeren veli ve öğretmen toplantıları, öğrenci seminerleri düzenliyoruz.
 • Projeye dâhil edilen okullarda “Meslek Tanıtım Günleri” organize ediyor ve metal sektörü mesleklerinin tanıtımını gerçekleştiriyoruz,
 • Projeye dâhil edilen ve protokol kapsamında belirlenecek okullarda öğrenim gören 8. sınıf öğrencilerine İŞKUR İl Müdürlükleri’nde “Mesleki Yönelim Bataryası” uygulanmasını ve sonuçlarının değerlendirilmesini sağlıyoruz.
 • “İŞKUR İş ve Meslek Danışmanları”ndan metal sektöründe uzmanlaşması planlanan öğrencilerin sektör özelinde gerekli eğitimleri almasına destek oluyoruz.

Foto Galeri


Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri


2018 yılından bu yana, MESS Eğitim Vakfı ve TAP Vakfı iş birliği kapsamında mesleki ve teknik Anadolu liselerinde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla toplumsal cinsiyet eşitliği atölyeleri uygulanmaktadır. Bu eğitimlerde okullarda öğrenci ve öğretmenlere yönelik iki ayrı türde bilgilendirme yapılmaktadır. Eğitimlerin amacı; özellikle elektrik - elektronik, metal, makine, tesisat, inşaat gibi erkek öğrencilerin yoğunlukla tercih ettiği alanlara daha az yönelen kız öğrencileri desteklemek, alanlarında güçlendirmek ve tüm öğrenciler için toplumsal cinsiyet konusunda farkındalık oluşmasını sağlamaktır. Bu kapsamda aşağıdaki,

 • Meslek liselerinde eğitimini sürdürmekte olan öğrencilerin toplumsal cinsiyet kavramı konusunda farkındalıklarını geliştirmek.
 • Öğrencileri cinsiyet eşitsizliğinin yol açtığı toplumsal sorunlar ve eşitliğin yaşamlarına getireceği kazanımlar konusunda bilgilenmek, konuya duyarlı ve bilinçli bireyler olarak yetiştirmek.
 • Kız öğrencilerin gelecek planlarına yön verirken ve kariyer seçeneklerini değerlendirirken sahip oldukları potansiyeli ortaya çıkarmalarına destek olmak.
 • Erkek öğrencilerin cinsiyet eşitsizliğini destekleyen tutum ve davranışlarını fark etmeleri ve bu davranışlarını pozitif yönde değiştirmeleri yönünde motive olmalarını sağlayacak çeşitli kaynaklarla tanışmalarını; ayrıca bu kavramlar üzerine derinlemesine düşünmelerini ve sorgulamalarını sağlamak.

Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı üzerine hazırladığımız online eğitim videolarını incelemek için buraya tıklayabilirsiniz!

Infografik Videolar


MESS Kodlama & Robotik Eğitimleri


MESS Kodlama & Robotik Eğitimleri, öğrencilerin bilgisayar programlama ve kodlama - robotik dünyası ile buluşmasını sağlayan bir eğitim programıdır. Program, gençlerin seçecekleri mesleklerden bağımsız olarak içinde yaşadığımız dijital dünyayı tanımalarının kendilerine sağlayacağı faydaları açıklayarak bu konudaki niteliklerinin gelişmesine ve istihdamına destek olmaktadır.

Bu proje sayesinde öğrencilerin geliştirdiği dijital yetkinlikler, onlara iş hayatında rekabette öne çıkmalarında da önemli avantajlar sağlamaktadır. Gençlere yeni imkânlar sunan ve farklılaşmalarını sağlayan bu beceriler bir taraftan yaratıcılıklarını geliştirirken bir taraftan da önlerindeki istihdam seçeneklerini ve kariyer imkânlarını artırmaktadır. Proje kapsamında verilen eğitimler ile gençlerimiz yalnızca teknoloji tüketen değil aynı zamanda üreten bireyler haline gelmekte ve erken yaşlarda kazandıkları bu dijital yetkinlikler ile geleceğin iş dünyasında ihtiyaç duyulacak nitelikli iş gücünü karşılayabilmektedir.

Kodlama ve Robotik Eğitimleri Projemizle Neleri Amaçlıyoruz?

 • Endüstrinin ihtiyacı olan iş gücünü yaratmak için gençlerimizi dijital yeterliliklerle donatmak.
 • Öğrencilerimizi yazılım dünyası ile tanıştırmak ve dijitalleşme hakkında doğru bir algı edinmelerini sağlamak.
 • Gençlerimizin temel kodlama becerileri ve algoritma mantığının kavrayabilmesini sağlamak ve teknoloji okur-yazarlığı bilinçlerini geliştirmek.
 • Onları teknolojinin üretimi aşamalarıyla tanıştırmak ve Endüstri 4.0 kavramına ilişkin farkındalıklarını geliştirmelerine destek olmak.
 • Girişimcilik, yaratıcılık gibi güncel yetkinliklerinin gelişmesini sağlayarak üretim mantığını kavramalarını sağlamak.
 • Geleceğin iş dünyasına tam anlamıyla hazır iş gücünü bugünden oluşturmak, onları geleceğin mesleklerine hazırlayarak, istihdam potansiyellerini artırmak. Gençlerimizin bu doğrultuda elde ettiği beceriler ise şunlardır:
  • Kodlama Becerisi: Problemlerin çözümü için yapılması gerekenleri mobil cihazlara, bilgisayarlara, elektronik aletlere ve robotlara tarif edebilmek.
  • Algoritma Geliştirme Becerisi: Analitik düşünme, aktif öğrenme ve zihinsel esneklik.
  • Tasarım Becerisi: 3 boyutlu olarak tasarlanan nesneleri yine 3 boyutlu yazıcılar aracılığıyla teknoloji üretimine dönüştürmek.
  • “Maker” Mantığı: Rekabet yerine paylaşımı, maddiyat yerine yeteneği, ezber yerine deneyimi temel alan, teknoloji ve üretim odaklı mantığı, özgürlük ve inisiyatif kavramlarını benimsemek.